Leerlijn begrijpend lezen

   
 
 

A. Begrippen toevoegen aan je woordenschat

   
  1. “Ik kan de betekenis van een begrip opzoeken.”    
  2. “Ik kan een plaatje bij een begrip zoeken.”      
  3. “Ik kan de betekenis van een begrip afleiden uit de tekst.”    
  4. “Ik kan de bedoelde betekenis aangeven van een homoniem (=begrip met meerdere betekenissen).”      
  5. “Ik kan aangeven of een begrip letterlijk of figuurlijk bedoeld is.”    
  6“Ik kan mijn woordenschat zelf actief uitbreiden.”    
  7“Ik kan de betekenis van een begrip onthouden door te oefenen.”    
         

B. Algemene vaardigheden

 
  8. “Ik kan aan de hand van de titel en de plaatjes voorspellen waar de tekst over zal gaan.”      
  9. “Ik kan aangeven waarnaar een verwijswoord verwijst.”  Extra oef.    
  10. “Ik kan zinnen in de juiste volgorde zetten.”
Extra oef. 1
Extra oef. 2
Extra oef. 3
Extra oef. 4
Extra oef 5
   
  11. “Ik kan woorden in een gatentekst invullen.”
Extra oef. 1
Extra oef. 2
Extra oef. 3
 
  12. “Ik ken de betekenis van verbindingswoorden (voegwoorden).”   Extra oef.  
  13. “Ik kan sleutelwoorden ontdekken.”      
  14. “Ik kan informatie afleiden uit de tekst.”    
  15. “Ik kan voorspellen hoe een tekst verder gaat.”    
     
 

C. Specifieke vaardigheden

 
   
Verhalende teksten  
16. “Ik kan verhalende teksten van zakelijke teksten onderscheiden.”    

 

17. "Ik kan de structuur van verhalende teksten herkennen."    
  18. “Ik kan het thema aangeven van een verhalende tekst.”    
         
  Zakelijke teksten    
  19. "Ik kan de bedoeling van de schrijver herkennen en mijn leesdoel bepalen." Extra oef.  

 

20. "Ik kan belangrijke tekststructuren herkennen en schematisch weergeven."
Extra oef. 1
Extra oef. 2
Extra oef. 3
Extra oef. 4
Extra oef. 5
Extra oef. 6
Extra oef. 7
Extra oef. 8
   
  21. "Ik kan mijn leesstrategie op mijn leesdoel afstemmen."    
         
 

D. Meer extra oefeningen

 
A. Simeliberg    
B. Het verwisselde kind    
C. De deur    
  D Ringtones