Woordenschat: serie 1-30
 

Overhoorblaadje bij: serie 1

bovenbouw
Begrippen:
border gladiator stoutmoedig vormgever
decoratie nota quizmaster
employ onachtzaam vergunning
farao slinks vlekkeloos
 

 

Opdracht
Schrijf achter elke omschrijving het juiste woord. Let op de spelling.
 
 
 
ontwerper __________________
Egyptische koning uit vroegere tijden
__________________
rekening __________________
toestemming om iets te doen of te laten __________________
versiering __________________
bloemperk aan de rand van een tuin __________________
onoplettend
__________________
werknemer __________________
leider van een vragenwedstrijd __________________
zonder fouten __________________
sluw __________________
zwaardvechter __________________
dapper __________________