Woordenschat: serie 1-30
 

Overhoorblaadje bij: serie 10

bovenbouw
Begrippen:
artistiek gierig pardoes zwijgen
blren inhalig pechvogel
bromstem kelk utopie
futuristisch maquette warempel
 

 

Opdracht
Schrijf achter elke omschrijving het juiste woord. Let op de spelling.
 
 
 
gericht op de toekomst __________________
kunstzinnig, creatief
__________________
krenterig, zuinig __________________
hebberig __________________
plotseling, zonder zich te bedenken __________________
beker __________________
klein model van een gebouw
__________________
iemand die voortdurend pech heeft __________________
iets onmogelijks /onbereikbaars, een luchtkasteel (figuurlijk) __________________
niets zeggen __________________
brullen, krijsen __________________
lage, doffe stem __________________
waarachtig, toch __________________