Woordenschat: serie 1-30
 

Overhoorblaadje bij: serie 17

bovenbouw
Begrippen:
carnivoor lasso pompeus weldoener
consument media propaganda
erfgenaam moraal resoluut
kwebbelen papzak vuig
 

 

Opdracht
Schrijf achter elke omschrijving het juiste woord. Let op de spelling.
 
 
 
(vaak misleidende) informatie die gebruikt wordt om aanhangers /steun te winnen __________________
communicatiemiddelen, zoals de krant, radio en televisie __________________
kletsen __________________
lesje hoe je je moet gedragen __________________
iemand die de bezittingen krijgt van bijvoorbeeld een ouder na het overlijden __________________
iemand die aankopen doet __________________
touw met een lus eraan __________________
vastberaden, vastbesloten __________________
overdreven __________________
vleeseter __________________
iemand die goed doet voor anderen __________________
dikzak __________________
gemeen __________________