Woordenschat serie 17

Wat is de betekenis van het vet gedrukte woord?

1 / 13
  1. De meester maakte resoluut een einde aan het pestgedrag in de klas.
    1.   vastberaden, vastbesloten
    2.   veel te laat
    3.   bijtijds, op tijd
    4.   bruut