Woordenschat: serie 1-30
 

Overhoorblaadje bij: serie 18

bovenbouw
Begrippen:
aktetas hof melancholiek voortreffelijk
dubieus kofschip microscopisch
dyslectisch kwestie onbevreesd
grootspraak manager rotsvast
 

 

Opdracht
Schrijf achter elke omschrijving het juiste woord. Let op de spelling.
 
 
 
bluf, opschepperij __________________
uitstekend __________________
platte tas waarin men papieren en boeken vervoert __________________
leidinggevend persoon __________________
zo klein, dat het voor het blote oog onzichtbaar is __________________
vroegere tweemaster __________________
twijfelachtig, bedenkelijk __________________
leerstoornis die betrekking heeft op lees- en/of spellingsmoeilijkheden __________________
droefheid __________________
paleis __________________
moedig __________________
probleem __________________
onwankelbaar, vast __________________