Woordenschat: serie 1-30
 

Overhoorblaadje bij: serie 2

bovenbouw
Begrippen:
aanblik kakofonie regent zerk
aquaduct linie telepaat
branche mals uitbazuinen
ideaalbeeld profiel zalf
 

 

Opdracht
Schrijf achter elke omschrijving het juiste woord. Let op de spelling.
 
 
 
gedachtelezer __________________
klanken die rommelig, door elkaar klinken
__________________
aanzien __________________
verdedigingslijn __________________
smeersel dat als geneesmiddel gebruikt wordt __________________
grafsteen __________________
diepte van de inkepingen (bijv. van een fietsband)
__________________
bedrijven met eenzelfde product of dienst __________________
sappig, zacht __________________
gunstige voorstelling van iets of iemand __________________
iets met veel ophef overal bekend maken __________________
bestuurder __________________
bouwwerk, gemaakt om water te vervoeren __________________