Woordenschat: serie 1-30
 

Overhoorblaadje bij: serie 21

bovenbouw
Begrippen:
abstract hulde parasiet reservoir
choqueren kanen promoten
delicaat mededeling stagneren
gaaf onmiddellijk termijn
 

 

Opdracht
Schrijf achter elke omschrijving het juiste woord. Let op de spelling.
 
 
 
intact, in goede staat __________________
blijven steken, achterblijven __________________
periode, tijdsverloop __________________
reclame maken __________________
eten, nassen __________________
ergeren, aanstoot geven __________________
houder, (water)bak __________________
meteen, direct __________________
zonder herkenbare voorstelling __________________
gevoelig, ingewikkeld __________________
bericht, boodschap __________________
eerbetoon __________________
dier (of ander organisme) dat voedsel onttrekt aan een ander dier __________________