Woordenschat: serie 1-30
 

Overhoorblaadje bij: serie 22

bovenbouw
Begrippen:
aanstonds concreet medaillon tamelijk
afgunstig defensief mieters
blijmoedig fouilleren risico
cognitief luttel rondgang
 

 

Opdracht
Schrijf achter elke omschrijving het juiste woord. Let op de spelling.
 
 
 
kleine ronde afbeelding, sieraad __________________
weldra, spoedig __________________
rondwandeling __________________
de kleding van iemand doorzoeken op verboden spullen __________________
nogal __________________
verdedigend __________________
kwiek, opgewekt __________________
gering, weinig __________________
fantastisch, erg leuk __________________
verstandelijk __________________
stoffelijk, tastbaar __________________
jaloers __________________
kans op een ongewenste gebeurtenis __________________