Woordenschat: serie 1-30
 

Overhoorblaadje bij: serie 23

bovenbouw
Begrippen:
boeiend gulzig promoten zich reppen
cruise jutten spotprent
expansie kapitalist sto´cijns
ezelsoor klef uitzinnig
 

 

Opdracht
Schrijf achter elke omschrijving het juiste woord. Let op de spelling.
 
 
 
reis met een luxe zeeschip __________________
uitbreiding __________________
bevorderen, stimuleren __________________
zich haasten __________________
onverstoorbaar __________________
week, vochtig __________________
vraatzuchtig, gretig __________________
omgekrulde hoek van een bladzijde __________________
buiten zinnen, dol __________________
pakkend, fascinerend __________________
iemand die uit is op het maken van veel winst __________________
prent die iets of iemand belachelijk voorstelt __________________
op het strand aangespoeld materiaal zoeken en gevonden materiaal als jouw eigendom beschouwen __________________