Woordenschat: serie 1-30
 

Overhoorblaadje bij: serie 24

bovenbouw
Begrippen:
bijenkolonie deskundig mankement verbitterd
bombarie imker minnekozen
compartiment in dubio staan optimist
degradatie Judas pittoresk
 

 

Opdracht
Schrijf achter elke omschrijving het juiste woord. Let op de spelling.
 
 
 
groep samenlevende bijen met een koningin __________________
iemand die alles van de beste kant bekijkt __________________
gegriefd, vol wrok (haat) __________________
afgescheiden ruimte, treincoupé __________________
verlaging in rang __________________
twijfelen __________________
bijenhouder __________________
verrader __________________
schilderachtig __________________
defect __________________
liefhebben __________________
ophef, poeha __________________
bekwaam, geleerd __________________