Woordenschat: serie 1-30
 

Overhoorblaadje bij: serie 27

bovenbouw
Begrippen:
dukaat incubatietijd ontbinden synoniem
groeve inhaleren oogsten
hectare investeren rappen
inclusief lusteloos strikt
 

 

Opdracht
Schrijf achter elke omschrijving het juiste woord. Let op de spelling.
 
 
 
oude munt __________________
verschillende woorden met (ongeveer) dezelfde betekenis __________________
tijd tussen de besmetting en het uitbreken van een ziekte __________________
vierkante hectometer __________________
binnenhalen, plukken van vruchten __________________
met inbegrip van, meegerekend __________________
muziekvorm tussen gesproken woord en zang in __________________
diep inademen __________________
hangerig, futloos __________________
opheffen __________________
ergens geld aan uitgeven met de bedoeling er op termijn meer aan terug te verdienen __________________
plaats waar delfstoffen worden/werden gewonnen __________________
nauwgezet, nauwkeurig __________________