Woordenschat: serie 1-30
 

Overhoorblaadje bij: serie 28

bovenbouw
Begrippen:
capaciteit fontanel punctueel verademing
complex (1) nimmer ravotten
complex (2) onsmakelijk restaurant
constructie parodie snoepreisje
 

 

Opdracht
Schrijf achter elke omschrijving het juiste woord. Let op de spelling.
 
 
 
bouwwijze __________________
verzameling van meerdere bij elkaar behorende bouwwerken __________________
opluchting __________________
lachwekkende nabootsing __________________
ingewikkeld __________________
luidruchtig spelen __________________
nauwgezet, nauwkeurig __________________
maximum hoeveelheid of het grootste aantal dat kan worden bevat __________________
plezierig uitje, vaak op kosten van een of andere instelling __________________
nooit __________________
vies __________________
zacht deel van een kinderschedel __________________
plaats waar je kunt zitten en tegen betaling kunt eten __________________