Woordenschat: serie 1-30
 

Overhoorblaadje bij: serie 3

bovenbouw
Begrippen:
argwaan netwerk ruimdenkend zodoende
bijdrage neut samenspannen
hervorming nevel sikkeneurig
lexicon qua wolkenkrabber
 

 

Opdracht
Schrijf achter elke omschrijving het juiste woord. Let op de spelling.
 
 
 
aandeel in het bereiken van een gemeenschappelijk doel __________________
zeer hoge flat
__________________
borrel __________________
samen een gemeen plan opzetten tegen een ander __________________
wantrouwen __________________
chagrijnig, humeurig __________________
grote verandering in het beleid
__________________
op die manier __________________
wat betreft __________________
mist __________________
het niet zo nauw nemen __________________
woordenboek __________________
systeem van aan elkaar gekoppelde computers __________________