Woordenschat: serie 1-30
 

Overhoorblaadje bij: serie 4

bovenbouw
Begrippen:
bekrompen ergernis muis zweren
definitief googelen paraaf
destijds huiveren quotiënt
deugdelijk legende remedie
 

 

Opdracht
Schrijf achter elke omschrijving het juiste woord. Let op de spelling.
 
 
 
op internet zoeken m.b.v. (met behulp van) de zoekmachine Google __________________
een rilling door je lijf voelen gaan
__________________
geneesmiddel, hulpmiddel __________________
een korte handtekening door middel van één of meer beginletters __________________
toen __________________
gedegen, goed __________________
voorgoed
__________________
oud verhaal over een heilige __________________
beloven __________________
uitkomst van een deelsom __________________
weinig begrip tonend voor andersdenkenden __________________
wat aanstoot geeft, wat irriteert __________________
aanwijsapparaatje dat verbonden is met een computer __________________