Woordenschat: serie 1-30
 

Overhoorblaadje bij: serie 5

bovenbouw
Begrippen:
auditie drastisch potentieel wrang
binnensmonds kloosteroverste vernikkelen
brainstormen koter voldoening
citotraining muil vonnis
 

 

Opdracht
Schrijf achter elke omschrijving het juiste woord. Let op de spelling.
 
 
 
tevredenheid __________________
niet duidelijk verstaanbaar praten
__________________
proefuitvoering __________________
vermogen, omvang (hoeveelheid) __________________
bek van een dier __________________
krachtig, ingrijpend __________________
training waarin geoefend wordt met Cito-opgaven ter voorbereiding op de Citotoets
__________________
verkleumen, kou lijden __________________
kind __________________
uitspraak van een rechter __________________
bitter, zuur __________________
hoofd van een klooster __________________
ideen bedenken __________________